logo Spectrum


Kim jesteśmy?

Studenckie Koło Naukowe Towaroznawstwa Żywności "Spectrum" działające przy Katedrze Towaroznawstwa Żywności na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu zostało założone w 2003 roku. Od początku jego istnienia opiekunem Koła jest doktor Bogdan Pachołek.

Co nas łączy?

Pogłębianie i propagowanie wiedzy w zakresie żywności, ze szczególnym uwzględnieniem systemów zapewnienia bezpieczeństwa w produkcji żywności.

Czym się zajmujemy?

  • Projektowaniem i wdrażaiem zasad systemu GMP/GHP i HACCP w zakładach spożywczych (m.in. "BELiN" z Poznania)
  • Badaniami organoleptycznymi produktów spożywczych (Terravita z Poznania, Wytwórnia Aromatów Spożywczych HOFFMAN)
  • Bezpieczeństwem i jakością żywności (Model żywieniowy studenta, ISO 22000)
  • Organizacją warsztatów naukowych, konferencji i seminariów (Forum Studenckich Kół Towaroznawstwa)