Dni Młodych Towaroznawców 2009

W dniu 13 maja 2009 odbyły się Dni Młodych Towaroznawców (IV edycja), podczas których tegoroczni absolwenci Wydziału Towaroznawstwa UEP prezentowali tematykę swoich prac magisterskich. SKNTŻ Spectrum był współorganizatorem Konferencji.

Więcej: mt.ue.poznan.pl