V Międzynarodowe Forum SKN WT

W ramach Dni Młodych Towaroznawców, w dniu 14 maja 2009 roku, wspólnie z SKN Rynek zorganizowaliśmy V edycję Międzynarodowego Forum Studenckich Kół Naukowych Towaroznawstwa, w którym wzięli udział studenci z krajowych i zagranicznych uczelni, prezentując własne prace badawcze realizowane w ramach działalności SKN-ów.

SKNTŻ Spectrum zaprezentowało 5 prac w formie prezentacji ustnych i posterowych (więcej w zakładce: publikacje). Jakub Pagórski zwyciężył w konkursie na Najlepszą Prezentację - GRATULUJEMY!

Więcej: mt.ue.poznan.pl