Ocena sensoryczna aromatów

Na przełomie grudnia 2010- marca 2011 w Katedrze Towaroznawstwa Żywności odbyła się ocena sensoryczna aromatów spożywczych. Przedmiotem badań były aromaty: cytrynowy i migdałowy, dostarczone przez firmę Hoffmann. Celem badania była ocena wpływu nośnika na intensywność i trwałość aromatu.