Ocena sensoryczna perfum

W lutym i marcu 2011 panel sensoryczny SPECTRUM sprawdzał możliwość zastosowania metod sensorycznych w kreowaniu jakości wyrobów perfumeryjnych. Do badań wykorzystano między innymi metodę szeregowania próbek w celu sprawdzania trwałości zapachu wyrobów perfumeryjnych. Na zakończenie badań przeprowadzono warsztaty zapachowe, podczas których panel sensoryczny badał wybrane zapachy na zasadzie testu skojarzeń.