Zmiany w Zarządzie

25 lutego zaszły małe zmiany w składzie Zarządu naszego Koła Naukowego. Kasie Stolińską, która postanowiła kontynuwać studia II stopnia na Wydziale Towaroznawstwa na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, zastąpiła Ania Doleba, do jej obowiązków jako Wiceprzewodniczącej do spraw administracyjnych, będą należały finanse i księgowość koła. Jesteśmy przekoani, że Ania doskonale sprawdzi się w nowej roli :)