SKNTŻ Spectrum

Cel działalności

Pogłębianie i propagowanie wiedzy dotyczącej jakości żywności, ze szczególnym uwzględnieniem systemów zapewnienia bezpieczeństwa w produkcji żywności.

Zakres działalności

 • prowadzenie prac naukowo-badawczych z zakresu towaroznawstwa żywności, bezpieczeństwa żywności, tendencji rozwojowych związanych z zapewnianiem jakości zdrowotnej wyrobów żywnościowych wynikających z działalności Koła i potrzeb praktyki gospodarczej
 • organizowanie spotkań z przedstawicielami przedsiębiorstw przemysłu spożywczego
 • współpraca i wymiana doświadczeń z innymi organizacjami działającymi w zakresie zainteresowań Koła
 • organizowanie i udział w seminariach, konferencjach, odczytach i obozach naukowych

Statut Koła

kliknij żeby pobrać

Opiekun Koła

 • Dr inż. Bogdan Pachołek

Zarząd Koła

 • Tomasz Król
 • Prezes

 • Natalia Skrzypek
 • Wiceprezes ds. organizacyjnych

 • Katarzyna Stolińska
 • Wiceprezes ds. administracyjnych