Publikacje

Najlepszym owocem pracy w Kole są publikacje w fachowych czasopismach i udział w międzynarodowych konferencjach.

DMT2010

Młodzi Towaroznawcy 2009

V Ogólnopolskie Forum Studenckich Kół Naukowych Towaroznawstwa

Monika Łodyga, Paulina Michalak, Marta Moszyńska

"Aktywność wody jako parametr oceny jakości żywności"

Marcelina Górzna, Kamila Rydjan, Dorota Sajkowska, Beata Szyszka

"Analiza zagrożeń w produkcji wafli ryżowych"

Justyna Durajczyk, Anna Górzyńska, Agata Przypis, Łukasz Szymczak

"Ocena przeciwutleniających właściwości wybranych napojów herbacianych"

Marcin Kowalewski, Monika Łukomska

"Salmonella - analiza i ocena zagrożenia"

DMT2009

Młodzi Towaroznawcy 2009

V Ogólnopolskie Forum Studenckich Kół Naukowych Towaroznawstwa

Natalia Bocheńska, Monika Łodyga, Paulina Michalak, Marta Moszyńska, Joanna Skarbińska, Magdalena Wolska

"Analiza ryzyka wynikającego z zafałszowania i skażenia żywności melaminą"

Katarzyna Krawczyk, Maria Sielicka, Anna Zagórska, Ewelina Żak

"Przeciwrodnikowe właściwości herbat funkcjonalnych będących suplemantami diety"

Krzysztof Mrugalski, Ewa Ślusarek

"Aromat dymu wędzarniczego - wybrane aspekty towaroznawczo-technologiczne"

Magdalena Orzałkiewicz, Monika Łukomska, Kamila Rydjan, Marcin Kowalewski

"Wpływ dodatku mąki z suszu wytłokowego na aktywność amylolityczną mąki pszennej"

Jakub Pagórski

"Wybrane aspekty ekonomiczne, społeczne i zdrowotne stosowania barwników w produkcji żywności"

Olsztyn

XXXVIII Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych

Olsztyn, 8-9 maja 2009

Anna Kaczmarek, Magdalena Wurst, Anna Zagórska

"Zastosowanie wytłoków z czarnej porzeczki w produkcji naleśników"

Katarzyna Krawczyk, Ewelina Żak

"Przeciwrodnikowe właściwości naparów z wybranych suszy owocowych, odpadów przetwórstwa owoców"Debiuty

Debiuty Ekonomiczne

Antkowiak J., Chmielewska N., Poznańska M., Sielicka m., Tichoniuk M.

"Walidacja jako narzędzie weryfikacji doboru metod postępowania"

Debiuty Ekonomiczne 5
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu 2007, s. 201-214

Olsztyn

XXXVII Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych

9-10 maja 2008, Olsztyn

Krawczyk K., Szczepaniak M., Czumakow K., Goryńska E., Lewandowska K., Kroll W.

"Standardowy posiłek dnia studenta"

Priebe M., Gogulska K., Kubat D., Porębska E., Sikora K.

"Inulina - funkcjonalny dodatek do żywności"

Sielicka M.

"Napoje izotoniczne w świadomości studentów,"


Model

Model Żywieniowy Studenta

Poznań 2008

Durajczyk J., Haliniak A., Pertek J., Sokół A., Śpiewak D., Tyliński R.

"Metodologia badania i grupa docelowa"

Baraniak A., Bukowska O., Górzyńska A., Łukomska M., Pietrzkiewicz J., Wierzbiński K.

"Zachowania nabywcze studentów"

Czumakow K., Górzyńska E., Krawczyk K., Kroll W., Lewandowska K., Szczepaniak M.

"Standardowy posiłek studenta"

Bugaj M., Gogulska K., Priebe M., Stateczny D.

"Determinanty zakupu żywności w opinii studentów"

Gierszewska M., Krzysztofiak K., Noske K.

"Zwyczaje żywieniowe studentów"

Przypis A., Rydjan K.

"Zdrowe odżywianie w opinii studentów"

Mrugalski K., Ślusarek E., Tochowicz M., Tokarczuk T.

"Zmiany w żywieniu studentów"

Chmielewski M., Grzeczka P., Sielicka M.

"Regularność spożywania posiłków"


MT2008

Młodzi Towaroznawcy 2008

IV Ogólnopolskie Forum Studenckich Kół Naukowych Towaroznawstwa

Sielicka M.

"Napoje izotoniczne - moda czy świadomy wybór"

Priebe M., Sikora K., Kubat D., Porębska E., Gogulska K.

"Ocena wpływu dodatku inuliny na słodycz herbatki owocowej"

Matuszak L., Gogulska K., Priebe M., Dodot M.

"Wdrażanie systemu zarządzania w Centrum Badań i Ekspertyz Towaroznawczych na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w oparciu o wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005"

Krzysztofiak K., Dymarska E., Mach E., Ignasiak N.

"Konsumencka ocena ciastek kruchych o zwiększonej zawartości błonnika"

Sielicka M., Żak E., Żółtowska M.

"Ocena preferencji studentów w zakresie napojów izotonicznych"

Borowicz K., Łukomska M., Górzyńska A, Krawczyk K., Lewandowska K.

"Odpady przemysłu owocowo-warzywnego - stan obecny i możliwości zagospodarowania"

Dodot M., Lachowicz T., Kubat D.

"Akredytacja laboratoriów badawczych - etapy postępowania"

Mrugalski K., Ślusarek E., Przypis A., Rydjan K. , Durajczyk J., Nowak A.

"Wykrywanie zafałszowań w sokach i nektarach owocowych"

Mruszczyk M., Orzałkiewicz M., Borowicz K., Dziołak E.

"Analiza QFD dla ciastek kruchych z dodatkiem pestek z malin"


MT2007

Młodzi Towaroznawcy 2007

III Ogólnopolskie Forum Studenckich Kół Naukowych Towaroznawstwa

Chrzanowski Ł.

"Innowacja produktowa na rynku przypraw - możliwości marketingowych modyfikacji marki WARZYWNA"

Bukowska O., Sielicka M., Świerkowska K.

"Żywność funkcjonalna - rozwój koncepcji"

Sikora K., Sielicka M., Priebe M., Porębska E, Kubat D.

"Czekolady light okiem Młodego Towaroznawcy"

Żółtowska M., Żak E., Renn P.

"Batony proteinowe - idealny mealreplacement?"

Krawczyk K., Lewandowska K., Renn P., Żak E., Żółtowska M.

"Modyfikacja produktu na rynku przypraw uniwersalnych"

Priebe M., Sikora K., Porębska E., Krawczyk K., Lewandowska K., Chrzanowski Ł.

"Antybiotyczne właściwości miodu gryczanego"

Assman K., Doch A., Kosmatka E., Pawłowska M., Pilarska P.

"Spożycie preparatów multiwitaminowych przez studentów Akademii Ekonomicznej"

Orzałkiewicz M., Bukowska O., Dziołak E., Borowicz K., Gerka J., Mruszczyk M.

"Próba wykorzystania wybranych odpadów przemysłu owocowo-warzywnego w ciastkarstwie"

MT2006

Młodzi Towaroznawcy 2006

II Ogólnopolskie Forum Studenckich Kół Naukowych Towaroznawstwa

Borowicz K, Dziołak E., Mulic K., Mruszczyk M., Sielicka M.

"Ocena wybranych wyróżników mikrobiologicznych żywności liofilizowanej"

Zandecka E., Żelazek J., Grześkowiak W.

"Żywność genetycznie zmodyfikowana w opinii studentów Akademii Ekonomicznej w Poznaniu"

Mruszczyk A., Merta M.

"Zarządzanie bezpieczeństwem żywności według wymagań standardu ISO 22000:2005"

Jacewicz A., Kawińska A., Pawłowska M.

"Żywność funkcjonalna w świadomości i zachowaniach studentów Akademii Ekonomicznej w Poznaniu"

Krych W., Marecka D., Kurek P., Szwarc A., Andrzejak P., Zaleska M., Linka A.

"Znakowanie żywności"

Assman K., Doch K.

"Substancje mutagenne i kancerogenne w opakowaniach do żywności"

UK

Sensory Science Symposium

Pachołek B., Szlachta M., Krzymińska A.

"Infleunce of different types aroma carries on sensory properties and consumer preferences of almond cake"

6th Pangborn Sensory Science Symposium
Harrogate UK 2005, p. 286

Debiuty

Debiuty Ekonomiczne

Bromberek M., Gawęcka J., Jacewicz A., Kantecki Sz., Tichoniuk M.

"Projektowanie i weryfikacja systemu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności HACCP na przykładzie produkcji herbaty"

Debiuty Ekonomiczne
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu 2006, s. 157-168

Trends

Current Trends in Commodity Science

Pachołek B., Chmielewski J., Wichura A., Poznańska M.

"Influence of different types of aroma carriers on aroma intensity and consumer preferences of cake"

8th International Commodity Science Conference IComSC`05 Current Trends in Commodity Science
Poznań 2005, 1136-1142